Εγγύηση προϊόντων WADFOW

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε εργαλείο της Φ. & Μ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΟΕ υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η εταιρεία και συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Για εργαλεία που αγοράστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας ισχύει: Περίοδος εγγύησης 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εντός αυτής της περιόδου, η εταιρεία καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση της «καλής λειτουργίας».

Από την εγγύηση εξαιρούνται:

  • Εργαλεία που δεν φέρουν CE.
  • Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά (π.χ. καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες, χειρόμιζες).
  • Μπαταρίες και φορτιστές.
  • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία.
  • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
  • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
  • Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της εταιρείας.
  • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
  • Βλάβες του εργαλείου οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και ακατάλληλη μεταχείριση.
  • Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η απόδοση της εγγύησης θα πρέπει να γίνεται εντός του χρόνου εγγύησης. Για την επισκευή μιας βλάβης η οποία καλύπτεται από τους όρους εγγύησης θα πρέπει ο αγοραστής να επικοινωνήσει μαζί μας και να προσκομίσει το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς όπου θα αναγράφονται ο κωδικός του εργαλείου καθώς και η ημερομηνία αγοράς.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies